Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Araştırma Raporu Yorumlama

Patent Araştırma Raporunun Yorumlanması; Patent müracaatı aşamasında Patent konusu buluşun daha önce var olup olmadığının tespitindeki ilk aşama Patent araştırma raporu aşamasıdır.

Akredite olmuş kurumlar veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan araştırma raporu sonucu ile buluşunuzun Patent kriterlerinin taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi verilmektedir. Gelen araştırma raporu sonuçları 3 Bay Patent Anonim Şirketi tarafından değerlendirilmekte ve benzer görülen patentlerden farklarınız analiz edilerek tarafınıza raporlanmaktadır. Bu sayede tarifname takımında değişiklikler yapılarak rapor olumsuzluğunun ortadan kalkması sağlanabilmektedir.