Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

İnceleme Raporu Yorumlama

Patent İnceleme Raporunun Yorumlanması; Patent müracaatı aşamasında Patent konusu buluşun daha önce var olup olmadığının tespitindeki ikinci aşama Patent inceleme raporu aşamasıdır.

Akredite olmuş kurumlar veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucu ile buluşunuzun Patent kriterlerinin taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi verilmektedir. Gelen inceleme raporu sonuçları 3 Bay Patent Anonim Şirketi tarafından değerlendirilmekte ve benzer görülen patentlerden farklarınız analiz edilerek tarafınıza raporlanmaktadır. Bu sayede tarifname takımında değişiklikler yapılarak rapor olumsuzluğunun ortadan kalkması sağlanabilmektedir.