Marka İzleme

3 Bay Patent Anonim Şirketi olarak müvekkillerimize sunmuş olduğumuz bir hizmet kalemi de yurtiçi marka izleme dir. Bir markanın tescil edilmesi, o markanın tam anlamıyla korunduğu anlamına gelmemektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları başvuru yapılan markanın aynı sınıflarda benzeri olup olmadığını araştırmak ile yükümlüdür. Bununla beraber uzmanların benzer olarak nitelendirmediği fakat marka sahibinin benzer görebileceği marka başvuruları yayına çıkabilmektedir. Bu nedenle ayda iki defa yayınlanan marka bültenleri uzmanlarımız tarafından izlenerek yakın olabilecek başvuruların bildirimi izleme hizmeti alan müvekkillerimize rapor olarak sunulmaktadır.

Markanızın izleme hizmetine dahil edilmesinin avantajlarının başında benzer görülen markaya yayın süresi içerisinde itiraz edilerek tescile bağlanmasının önüne geçilmesidir. Ayrıca, uzun süren ve maliyetleri yüksek olan marka iptal davası sürecine girilmeden benzer markanın kullanılmasının önüne geçilebilmektedir.

Yurtiçi marka izleme hizmeti ile tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılmış markaların, tarafınıza ait markalar ile karşılaştırılması ve tespit edilen benzer marka ibarelerinin raporlanarak sizlere sunulması sağlanmaktadır. Bu sayede markalarınıza benzer müracaatların tescil almasının önüne itiraz edilerek geçilmekte ve markanızın taklit markalara karşı korunması sağlanmaktadır.

Yurtiçi marka izleme hizmeti verilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her ay düzenli olarak iki defa Resmi Marka Bültenlerinde yayınlanan markalar profesyonel marka takip ve analiz programları ile izlenmekte ve müvekkillerimize en iyi sonuçlar raporlanmaktadır.


Yurtdışı marka izleme
hizmeti ile tescil için yurtdışındaki tüm ülkelerde başvurusu yapılmış markaların, tarafınıza ait markalar ile karşılaştırılması ve tespit edilen benzer marka ibarelerinin raporlanarak sizlere sunulması sağlanmaktadır. Bu sayede yurtdışında da markalarınıza benzer müracaatların tescil almasının önüne geçilmekte ve markanızın taklit markalara karşı korunması sağlanmaktadır.3 Bay Patent Anonim Şirketi olarak müvekkillerimize sunmuş olduğumuz bir hizmet kalemi de yurtdışı marka izleme dir. Bir markanın yurtdışında herhangi bir ülkede tescil edilmesi, o markanın tam anlamıyla korunduğu anlamına gelmemektedir.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam