Yurt İçi Tasarım Tescili

Tasarım tescili, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının malzeme, şekil, renk, biçim, süsleme gibi görsel detaylarının farklılaştırılması ile ortaya çıkan görünümüdür. Tasarım tescil için iki kriter aranmaktadır. Bunlardan birincisi yenilik kriteri ikincisi ise ayırt edicilik kriteridir. Yeni ve ayırtedici özelliği olan ürünler tasarım tescili ile korunabilmektedir. Ülkemizde  tasarım ürünleri için 6769 sayılı SMK’ nin ilgili maddelerine göre koruma sağlanmaktadır.

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarım, başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, tasarım yeniliği etkilenmez.

Dolayısıyla, bir sene önceden piyasaya sunulmuş ürünler yeni olmadığı ve bilindik bir tasarım olduğu gerekçesiyle koruma kapsamına giremez.

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için ayrıca ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir.

Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Tasarım tescili, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ticari firmaların global pazarda var olmasını sağlamakta ve ticari güçlerin artırılmasında önemli rol oynamaktır.

Tasarım tescili yapan firmalar için nihai onay merci Türk Patent ve Marka Kurumudur. Ancak tasarım tesciline giden yolda  tasarımın müracaat edilmesinden tasarım tescil belgesinin teslim edilmesine kadar geçen sürede herhangi bir hak kaybının olmasını engellemek ve doğru yönlendirmelerle tescile hak kazanmanız için 3 Bay Patent Anonim Şirketi olarak kurumsal çözümler sunmaktayız.

Bu süreçte tasarım tescili yapmak için dosya hazırlama,  başvuru ve takip işlemleri profesyonel ekibimiz tarafından yapılmakta ve anlık olarak sizlerle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

Tasarım tescil işlemlerinde kurumumuzun sizlere en güvenilir ve hızlı hizmeti sunmak için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tasarım tescili konusunda dilediğiniz zaman uzman ekibimize danışabileceğiniz gibi işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili kurum nezdinde tescile bağlanan tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre tasarım tescil belgesinin 5′ er yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam