Blog

TÜRKİYE DE PATENT...

Küreselleşme ile birlikte 2000’li yıllar ticari rekabetin hukuksal savaşa dönüştüğü bir dönem haline geldi. Birçok ekonomi bu savaşta başarılı olabilmek için ellerindeki bütün sermayeyi en etkin bir biçimde kullanmanın yollarını aramaya başladılar. Acımasız hale gelen bu savaş içinde Patent piyasalardaki en güçlü yenilik ve de en büyük üstünlük göstergesi olmaktadır.

Dünya nüfusunda ki artış ve beraberinde gelen ekonomik rekabet ortamında ki artış rekabete yön veren faktörlerin tespitine ilişkin çalışmaları çoğaltmıştır.  Yapılan çalışmaların ortak sonucu, bu ekonomik rekabette ayakta kalabilmenin temel ihtiyacının yenilik yapma yani patent çıkarma kabiliyeti olduğudur. Bu açıdan yeniliğin göstergesi olan patent kavramının incelenmesi çok önemlidir.

 

Patent; ilgili mallar üzerinde her türlü tasarrufu sahibine sağlayan bir haktır. Bu hak sayesinde o mala ilişkin ikinci ve üçüncü kişilerin tasarruf hakları kısıtlanmıştır. Hatta o mala ilişkin ilk patenti alan kişi için artık monopol kar elde etme imkanına sahip olduğu ifade edilmiştir.

 

Patent korumasının tarihçesine baktığımız zaman, bu uygulamanın ilk örneğini 1400’lü yıllarda Venedik’te görmekteyiz. 1443 yılında ilk olarak buluşların korunmasına yönelik çabalar 1474 yılında kanunlaşarak, resmi olarak ilk kez Dünya’ya duyurulan patent kanunu olmuştur. Daha sonra sırasıyla; İNGİLTERE, ABD, Fransa, Rusya, İtalya, Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya buluşların korunmasına yönelik kanunları yürürlüğe sokarak bu alanda öncü devletler olmuşlardır.

 

Türkiye’de patent korumasının geçmişine baktığımızda, bu konudaki çalışmaların Osmanlı döneminde başladığını görmekteyiz.  1990’lı yılların başlarında Dünya ile ticaret anlaşmalarına ağırlık veren ve ticari atılımlar da bulunan Türkiye’de Patent haklarının koruması Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanırken, 24 Haziran 1994 tarihinde 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eski adıyla Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmasıyla atılmış ve daha sonra 27 Haziran 1995 tarihinde 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe girmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak, pek çok ülkenin ulusal patent ofisleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye’de bugün patent koruması, 6769 Sayılı Sına-i Mülkiyet Kanunu ve Sına-i Mülkiyet Kanununun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümleri ile sağlanmaktadır.

 

Teknolojik gelişmeler ile ekonomide ki dalgalanmalar ile Dünya ki rekabet ortamına ayak uydurmaya çalışan ülkemizde Türk Patent Kurumu kayıtlarına göre ülkemizde ki patent müracaatları sayılarıın yıllara göre değişimi aşağıda ki tablodaki gösterilmektedir.

                                          PATENT BAŞVURULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Yıl

Yerli Başvuru

Yabancı Başvuru

Genel

Genel

 

TÜRK PATENT  

PCT

EPC

Toplam

Artış Oranı

TÜRK PATENT

PCT

EPC

Toplam

Artış Oranı

Toplam

Artış Oranı

1995

170

0

0

170

-

1520

0

0

1520

-

1690

-

1996

189

0

0

189

11,18%

687

26

0

713

-53,09%

902

-46,63%

1997

202

1

0

203

7,41%

598

730

0

1328

86,26%

1531

69,73%

1998

201

6

0

207

1,97%

596

1680

0

2276

71,39%

2483

62,18%

1999

265

11

0

276

33,33%

524

2220

0

2744

20,56%

3020

21,63%

2000

258

19

0

277

0,36%

442

2714

0

3156

15,01%

3433

13,68%

2001

298

39

0

337

21,66%

119

2756

2

2877

-8,84%

3214

-6,38%

2002

387

27

0

414

22,85%

88

1335

37

1460

-49,25%

1874

-41,69%

2003

454

35

1

490

18,36%

43

305

314

662

-54,66%

1152

-38,53%

2004

633

49

3

685

39,80%

68

167

1342

1577

138,22%

2262

96,35%

2005

895

33

7

935

36,50%

75

143

2308

2526

60,18%

3461

53,01%

2006

979

93

18

1090

16,58%

71

89

3915

4075

61,32%

5165

49,23%

2007

1747

60

31

1838

68,62%

71

139

4141

4351

6,77%

6189

19,83%

2008

2159

69

40

2268

23,39%

68

107

4694

4869

11,91%

7137

15,32%

2009

2473

74

41

2588

14,11%

69

105

4479

4653

-4,44%

7241

1,46%

2010

3120

60

70

3250

25,58%

77

100

4916

5093

9,46%

8343

15,22%

2011

3962

43

82

4087

25,75%

120

100

5934

6154

20,83%

10241

22,75%

2012

4360

74

109

4543

11,16%

78

154

6824

7056

14,66%

11599

13,26%

2013

4345

54

129

4528

-0,33%

95

175

7257

7527

6,68%

12055

3,93%

2014

4654

112

95

4861

7,35%

149

183

7182

7514

-0,17%

12375

2,65%

2015

5302

50

160

5512

13,39%

251

238

7957

8446

12,40%

13958

12,79%

2016

6153

88

204

6445

16,93%

407

211

9715

10333

22,34%

16778

20,20%

2017

7994

181

450

8625

33,82%

202

178

10278

10658

3,15%

19283

14,93%

2018

7114

42

193

7349

-14,79%

137

173

10845

11155

4,66%

18504

-4,04%

 

Ekonomide ki gelişime bağlı olarak artış gösteren patent müracaat sayısı yıl bazında incelendiğin de ekonomik dalgalanmalardan etkilendiği tabloda gözükmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi  bir ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimi patent müracaat sayılarıyla doğru orantılıdır.

    Test

    Form Gönderimi

    Tamam