Blog

YURTDIŞI MARKA TESCİLİ VE YURTDIŞI MARKA MÜRACAAT AVANTAJLARI

Günümüzde markalar firmaların önemli değerlerindendir. Yeni teknoloji çağında şirketler markalarını internet ortamında tanıtması çok büyük bir alana yayılmaları sağlamaktadır. Bu sayede markalar hedef ülkelerde kolay ulaşılabilir hale gelmektedir. Fakat bu durum yurt dışında markaların taklit ve kötü niyetli kullanımını beraberinde getirmektedir.

Tüm dünya genelinde markalar tescil edildikleri ülke sınırları içinde koruma sağlamaktadır. Marka sahipleri marka tescilini aldıkları zaman tüm dünyada markasının korunduğu düşüncesi içerisinde olabilmektedir. Ama bu durum kesinlikle doğru değildir.

Markalarınızın yurt dışında korunması için ilgili ülkelerde müracaat edilmesi gerekmektedir. 3 farklı şekilde yurt dışı marka müracaat yöntemi bulunmaktadır.

  1. World Intellectual Property Organization (WIPO)
  2. Topluluk Marka Müracaatı (Aripo,OAPI,EUTM)
  3. Ülkesel Marka Müracaatı

Şirketler dünya pazarında yer almak ve ticaretini sürdürülebilir olmasını sağlamak için markalarını yurt dışı marka tescili ile koruma altına alması gerekmektedir. Yalnız yüksek tutarlar sebebiyle şirketler genelde yurt dışı marka tescil girişiminden kaçınmaktadırlar. Bu hususta yurtdışı marka tescil desteği ile şirketlerin markalarının pazara girişi ve korunmasına yönelik gerçekleştirilecek, yurtdışı marka müracaatlarına ilişkin giderlerin desteklenmesini ihracatçı birlikleri sağlamaktadır.

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2010/6 SAYILI TEBLİĞE GÖRE

(1) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenmektedir.

(2) Şirketler, yurt dışı marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilmektedir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlamaktadır.

(3) Yurt içi ve yurt dışı marka tescil başvurularının aynı dönemlerde yapılmış olması durumunda, her iki marka tescil işleminin gerçekleştirilmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurt içi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınmaktadır.

Bu destekler şirketlerin Türk markalarını global alanda tanıtılması ve var olmasını sağlaması adına teşviklendirilmektedir. Markalarınızı yurtdışında koruma altına almak, ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak ve ticaretinizde korkulu rüyalar görmemek için yurtdışında da markalarınızı tescil ettirmelisiniz.

3 Bay Patent A.Ş

Mustafa BAĞIR

    Test

    Form Gönderimi

    Tamam